ข่าวสารของหน่วยงาน

คกก.18 มอบกระเช้า วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน

รองคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 18 เข้ามอบกระเช้าผลไม้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน (24/09/2561)

วันนี้ (24 กันยายน 2561) คณะกรรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 18 นำโดย ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ และนายสมาน นะราวงษ์ เป็นตัวแทนคณะกรรมการ สภาที่ปรึกษาฯ เข้ามอบกระเช้าผลไม้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...
คกก.18 เข้าพบรมว.

คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 18 เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อรับมอบนโยบาย (14/06/2561)

วันนี้ (14 มิถุนายน 2561) คณะกรรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 18 นำโดย นายถาวร ชลัษเฐียร ประธานกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...
ปลัดกระทรวงแรงงาน

กท.แรงงาน ประชุมสรรหากรรมการฯ ชุดที่ 18 ในสภาที่ปรึกษาฯ (04/12/2560)

วันนี้ (4 ธ.ค. 60) นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 18 ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน
Subscribe to ข่าวสารของหน่วยงาน

ภาพกิจกรรม

เช้า รปภ.1

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธานอนุกรรมการจัดทำการศึกษาผลกระทบด้านแรงงาน

16/10/2561
โฟกัส1

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.นายถาวร ชลัษเฐียร ประธานคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 18

26/06/2561
อธิบดีเรือนจำ1

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 18 และเจ้าหน้าที่ จำนวน 20 คน

21/08/2561
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
องค์การต่อต้านคอรัปชัน
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง