Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

คกก.เข้าร่วมศึกษาดูงาน สถาบันฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานไทย-เยอรมัน (TGI)

คกก.เข้าร่วมศึกษาดูงาน สถาบันฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานไทย-เยอรมัน (TGI) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 18 นำโดย ท่านถาวร ชลัษเฐียร ประธานคณะกรรมการฯ พาคณะกรรมการฯ เข้าร่วมดูงาน ณ สถาบันฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานไทย-เยอรมัน (TGI) โดยมีนายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานไทย-เยอรมัน (TGI) ให้การต้อนรับ การศึกษาดูงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาฝีมือเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคพิเศษภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี

 

TOP