Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินผลสัมฤทธิ์คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (ฉบับที่ 47)

pll_content_description

 

 

 

Tags:

สำนักงานรัฐมนตรี
TOP