Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

คกก.ชุดที่ 18 เข้าร่วมศึกษาดูงาน สถาบันฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานไทย-เยอรมัน (TGI) ชลบุรี

pll_content_description

คกก.เข้าร่วมศึกษาดูงาน สถาบันฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานไทย-เยอรมัน (TGI) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 18 นำโดย ท่านถาวร ชลัษเฐียร ประธานคณะกรรมการฯ พาคณะกรรมการฯ เข้าร่วมดูงาน ณ สถาบันฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานไทย-เยอรมัน (TGI) โดยมีนายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานไทย-เยอรมัน (TGI) ให้การต้อนรับ การศึกษาดูงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาฝีมือเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคพิเศษภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี

Tags:

สำนักงานรัฐมนตรี
TOP