Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

ร่วมทำบุญและบริจาคสิ่งของกับวัดพระบาทน้ำพุ เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

pll_content_description

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 นำโดยผู้อำนวยการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมทำบุญและบริจาคสิ่งของกับวัดพระบาทน้ำพุ พร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพกับ พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ พระอาจารย์อลงกต ติกขปัญโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ

“วัตถุประสงค์การการมอบสิ่งของเพื่อร่วมทำบุญในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร มีส่วนช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึง การทำความดี และเสียสละเพื่อสังคม ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่พึงมีของผู้ที่รับราชการ”

Tags:

สำนักงานรัฐมนตรี
TOP