Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

รายงานผลการสัมมนา เรื่อง เปลี่ยนผ่านแรงงานไทยสู่ยุค 4.0 : แรงงานไทยอยู่ตรงไหน

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameบทนำ

ขนาด : 16867.81 kb
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-11-19

pll_file_nameสรุปผลการศึกษาฯ

ขนาด : 6959.16 kb
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-11-19

pll_file_nameภาพการสัมมนา

ขนาด : 4314.8 kb
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-11-19
TOP