Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

รายงาน เรื่อง การวิเคราะห์แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยีการเตรียมพร้อมเพื่อการก้าวผ่าน กรณีศึกษา:แรงงานในภาคการผลิตและบริการ

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameบทนำ

ขนาด : 24319.1 kb
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-11-19

pll_file_nameบรรณานุกรม

ขนาด : 1160.99 kb
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-11-19

pll_file_nameภาคผนวก

ขนาด : 18667.09 kb
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-11-19
TOP